Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
pa awgrymiadau ddylai ddarparu i'r pennaeth ddatblygu'r parc adloniant?
- Apr 09, 2018 -

Nawr bod yna lawer o barc diddorol a gwahanol fathau o gemau difyr, pa awgrymiadau ddylai ddarparu i'r pennaeth ddatblygu'r parc adloniant?

1178.jpg

1. I arallgyfeirio dyfeisiau difyr, dylid gosod thema'r maes chwarae yn gyntaf. Yr arfer gorau yw sefydlu parc thema. Nid y parc thema yn unig yw'r thema cyfarpar difyr. Mae'n fwy am y rhyngweithio rhwng offer difyrru a thwristiaid. Dim ond drwy wneud gwaith da o ryngweithio y gallwn wneud y mwyaf o effeithiau offer chwarae.

1044.jpg

2. Yn ôl lleoliad y cae chwarae'r cyfleusterau difyr mwyaf ar gyfer adnewyddiadau rheolaidd, ni fydd swyddogaethau sylfaenol yr offer chwarae yn newid offer maes chwarae'r plant ac yn newid rhai o'r dulliau profiad, fel na fydd pobl yr un fath bob tro y maent yn chwarae yn y maes chwarae. Ysbrydoli chwilfrydedd pobl. Mae'r math hwn o gost yn isel iawn, ond dylai'r effaith fod yn dda iawn.

1037.jpg