Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Beth yw nodweddion yr offer difyr newydd?
- Jan 24, 2018 -

Y cyntaf yw'r gallu i ysgogi plant. Gall y dyfeisiadau gêm newydd hyn eu gwneud yn ddiddorol, ac yn weithredol yn gweithredu ac yn dysgu. Mae plant yn barod i arsylwi ac archwilio yn weithredol yn y broses o chwarae, a dysgu oddi wrth yr ymdeimlad cyffredin o fywyd trwy adloniant.

Mae Offer Playground Star Trek yn gyfleusterau difyr awyrennau awtomatig sydd newydd eu datblygu, yn yr offer hwn, gallwn weld cyfansoddiad gemau fideo, ond hefyd cyfansoddiad offer difyr draddodiadol, mae'n rhoi cyfuniad perffaith i'r gêm fideo a chyfarpar difyr, cynyddu math hwyliog a rhyngweithiol yr offer. Yn yr echelin ganolog, mae arwyneb cyfan y sgrin electronig yn cael ei osod, mae tri o'r rhagosodedig, mae yna opsiynau, ac ym mhob cockpit o flaen y ddyfais mae dwy gynnau, yn y cylchdro peiriant, gellir saethu'r daith i y sgrin electronig, gall y sgrin electronig ddangos canlyniadau'r saethwr, yn eithaf hwyliog.

Yr ail yw adloniant ac addysg. Mae dyfeisiau hamdden sy'n cynnwys elfennau addysgol ac adloniant yn gynhyrchion y mae rhieni a phlant yn eu hoffi. Mae rhieni eisiau gweld eu plant yn cael hwyl, ond maen nhw am weld plant yn dysgu rhywbeth o'r gêm. Y darlun canlynol yw offer difyr newydd cyfoethog y byd, Durian Paradise, achos achos cwsmer

Mae Durian Paradise, cyfleusterau chwarae plant tebyg i geffyl, arddull unigryw o'r offer, ffasiynol, a dderbynnir yn dda gan hoff y cyhoedd, yn enwedig y model Ladybug, Cockpit Ladybug a chanol y broga bydd y cerddoriaeth yn dreigl, golau lliwgar, mae plant yn arbennig o hoffi.

Yn drydydd, dylai'r offer fod yn addas i blant. Os yw'n rhy anodd, gall wneud i blentyn deimlo'n rhwystredig, ac os yw'n rhy syml, efallai y bydd y plentyn yn ei chael hi'n ddiflas. Bydd adloniant addas i blant newydd yn eu gwneud yn teimlo'n ddiddorol ac yn eu helpu i ddatblygu personoliaeth gadarnhaol.