Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Gofynion ar gyfer offer bwndelu diogelwch ar gyfer offer difyr
- Jan 24, 2018 -

Offer wedi'i bwndelu: dylai fod yn ddibynadwy, yn gyfforddus, ac mae'r cysylltiad uniongyrchol â'r rhannau â'r hyblygrwydd iawn. Dylai dyluniad offer wedi'i bwndelu allu osgoi person ar ran pinch neu anaf cywasgu, fod yn hawdd ei addasu, ei weithredu'n gyfleus.

Gwregysau diogelwch: Gellir ei ddefnyddio ar ei ben ei hun ar gyfer ysgwyd neu arafu ychydig, heb ddiffodd y risg o beidio â chael ei daflu allan o'r cyfarpar, fel rheol dylai defnyddio gwregysau diogelwch fod â chyfarpar ategol. Ar gyfer offer dwys chwaraeon, gellir defnyddio gwregysau diogelwch fel dyfeisiau bwndelu ategol.

Bumper Diogelwch: Pan fydd yr offer difyr yn rhedeg, gall achosi i'r person gael ei daflu allan o'r risg, mae angen gosod y math priodol o bumper diogelwch, mae diogelwch y bar ei hun yn angenrheidiol i gwrdd â'r cryfder a'r grym gloi, i sicrhau nad yw ymwelwyr yn cael eu taflu allan neu yn disgyn, ac yn yr offer cyn i atal y llawdriniaeth fod wedi bod mewn cyflwr sefydlog.