Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Bydd gweithredu mesurau gwahanol i ardaloedd gwahanol o ddifyrrwch offer yn gweithredu
- May 17, 2018 -

Os yw'r offer chwarae ar gyfer lleoliadau gwahanol i gael eu rhedeg yn dda, mae'n rhaid cael sgiliau busnes ei hun a rhaid ei ddadansoddi mewn modd rhanedig fel y gall y lleoliad ei hun fod yn broffidiol. Gellir gosod offer difyrrwch nid yn unig yn y parciau difyrion, ond hefyd mewn canolfannau siopa, plazas a mannau eraill, y tu mewn ac yn yr awyr agored, a lleoliad eich hun lleoliadau a'r defnydd o bobl o'u hamgylch. Ac yna pan fydd yn gweithredu mewn lleoliadau gwahanol hyn, gall y sgiliau ydych yn ei gyfeiriad?

1205.jpg

Yn gyntaf oll, os byddwch chi'n dewis ' mall ', mae'n golygu bod llif y bobl yn fawr iawn, ond efallai y bydd y rhent yn braidd yn ddrud. Mae angen ystyried ffactorau megis y math, arddull, adloniant, a diogelwch y cynnyrch er mwyn adennill costau yn gynt a chael mwy o refeniw gweithredwyr. Er enghraifft, dylai dyfeisiau bach difyrion dewis cymaint â phosibl i sicrhau bod eu hymddangosiad yn gymharol ddisglair, mae'r strwythur yn gymharol syml, a dylid talu sylw i ddefnyddio rhesymegol o le, diogelwch, ac ati.

1207.jpg

Yn wahanol i'r canolfannau, gofod yn y sgwâr yn gymharol fawr. Ar hyn o bryd, gall y gweithredwr briodol yn cynyddu nifer y mathau offer difyrion ychydig yn fwy, megis ychwanegu ceir ragorol, cylchol, awyrennau dan hunan-reolaeth ac offer eraill ddifyrrwch. Bydd hyn yn helpu i ddiwallu anghenion amrywiol o dwristiaid mewn modd mwy cynhwysfawr. Bydd profiad ymwelwyr yn hyd yn oed yn uwch.

1210.jpg

Ceir sawl math o ddifyrrwch offer mewn parciau difyrion, felly mae'r gystadleuaeth yn ffyrnig iawn. Ar gyfer gweithredwyr i feddwl am eu cyfarpar eu hunain ac i ddenu mwy o dwristiaid, mae angen i gymryd camau rhesymol i ddenu pobl. Bydd hyn yn helpu i gynyddu budd-daliadau i ryw raddau.

1213.jpg